Ελληνικά

Η Κοινοτική Υπηρεσία Υγείας Latrobe παρέχει υγειονομική περίθαλψη σε όλη την κοινότητα. Δεν υπάρχει κανένα κόστος για τις περισσότερες υπηρεσίες.