Nuer

Cieŋ Latrobe in lätkɛkuicPuɔlä Pua̱a̱nylua̱kɛ nɛy dial rɛycieŋ Latrobe. Thiɛlɛyio̱wtiyuɔrkɛ piny ka̱mkɛjɛnaathbaaŋ.