Nuer

Cieŋ Latrobe in lätkɛkuicPuɔlä Pua̱a̱nylua̱kɛ nɛy dial rɛycieŋ Latrobe. Thiɛlɛyio̱wtiyuɔrkɛ piny ka̱mkɛjɛnaathbaaŋ.

Cieŋ Latrobe in lätkɛkuicPuɔlä Pua̱a̱nylua̱kɛ nɛy dial rɛycieŋ Latrobe.

Thiɛlɛyio̱wtiyuɔrkɛ piny ka̱mkɛjɛnaathbaaŋ. Tha̱ŋ gua̱thni la gör kɛ mitɔt thin

Nhɔk nɛybën dun yiɛn dial ɛnwanɛ,ɛcäŋ ci tho̱kkawayni la tho̱k in nhiamdiɛnkäjikɛ ɣöö bäkɔn gua̱thni ti gööl kɛnɛ ciɛŋ tigööl bä. Mi go̱o̱ri ɣöö bi nɛy ji luäk kɛ ciaŋ puɔlä pua̱ny,bi nɛy ji luäk kä bi nɛy puɔ̱ndu jakä ɛgɔa.

Tin la̱tkɔ:

Tä nɛy kɛ duel wa̱l mi tɔt mi te̱e̱ kɛdäktöör mi gɔa mi luäk yiɛkɛ titi:

  • com kɛta̱a̱puɔ̱lä pua̱ny käjiciëŋ dial
  • Tuɔ̱mnath
  • tietjua̱thni tin di̱t tin ka̱pkɛnaathcetkɛjueythokeer

Tha̱ŋkä tin lät nɛy kɛ a mäni:

  • läätnilɛc
  • luäknɛɛni tin ci dɔŋ tin teciëŋnikiɛn
  • luäk nɛni tin thiɛllua̱ŋ
  • lua̱knɛɛni tin tiɛtkɛ nɛytithiɛllua̱ŋ
  • co̱mnikɛkui̱ tɔ̱cägan kɛnɛluëthdiɛn
  • diɛɛryio̱o̱ni mi ci rɔyuɔt thin, kɛnɛ ɣöö derirɔwägöri duel ciɛɛŋä mi bi liep thin
  • cuɔ̱m – ruackɛ rami tëriikti bum ticɛjëk kɛnɛ ta̱a̱ ëëcɛruutnikɛ

luɔ̱cthukni

Dëë nɛy jigör rami dëjiluɔ̱cthokni ciaŋ lät da ɛmɛ. Käthiɛlɛyio̱wtidëriyuɔ̱r piny.

Cieŋ Latrobe min lätkɛkuicPuɔlä Pua̱a̱ny,ŋiicɛnaathkɛlätti gööl.Görkɔ ɣöö bakɔjiliŋkä bi nɛyi cu la̱tkä min go̱o̱ri.

Derikɔjëkinɛ

Yɔ̱tnikɔikäkɛnimrɔɛmɛ: 1800 242 696. Kälärikɔcäŋbënädu.Käderikɔjäkäwarɛgakkɛrɛyjiɔmkɛ email ɛmɛ info@lchs.com.au